Kompetencje

 • valley.jpg

Psycholog i Psychoterapeuta „z” i „w Bydgoszczy” – od lat każda z nas związana jest z Bydgoszczą, obie jesteśmy urodzone w Bydgoszczy, tu ukończyłyśmy pięcioletnie studia magisterskie psychologiczne (o specjalności psycholog wychowawczy), tu zdobywałyśmy liczne doświadczenia zawodowe, z Bydgoszczą związałyśmy również swoje życie prywatne. I to również mieszkańcom Bydgoszczy i okolic chcemy służyć pomocą w rozwiązywaniu problemów i znajdywaniu swojego dobrego życiowego miejsca. Poniżej szczegółowe informacje o naszych kompetencjach i doświadczeniu.

 

Małgorzata Kulczyńska

Małgorzata Kulczyńska

Kwalifikacje zawodowe:
 • Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS jest placówką atestowaną przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 • Certyfikat Specjalisty ds. Psychotraumatologii i Pedagogiki Traumy (szkolenie z zakresu pedagogiki traumy / doradztwa specjalistycznego w zakresie traumy, realizowane zgodnie z wytycznymi Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. (DeGPT e.V) i Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik (BAG e.V) przy współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej)
 • mgr psychologii
Doświadczenie zawodowe:
 • Centrum Wsparcia Psychologicznego BALANS
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr1 w Bydgoszczy
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera
 • Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
 • Przychodnia Akademicka w Bydgoszczy - Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Zespół Szkół nr 18
 • Zespół Szkół nr 7
Odbyte szkolenia:
 • Trójmodułowy warsztat „Praca z traumą”
 • Systemowa teoria i terapia: bulimii, objawów somatycznych; uzależnienia alkoholowego, zaburzeń lękowych
 • Systemowa terapia rodzinna z pacjentami psychotycznymi, osobami doświadczającymi przemocy
 • Refleksyjna terapia par – indywidualnie i grupowo, terapia par według M.White’a
 • Dzieci i młodzież w terapii systemowej; koncepcje praktyki systemowej w psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Diagnoza i terapia dzieci z FAS
 • Prowadzenie psychoterapii z DDA
 • Racjonalna Terapia Zachowań
 • "Zniewoleni agresją" - prawne, diagnostyczne, korekcyjne działania wobec sprawców
 • Mechanizmy uzależnień
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce
 • Kurs pedagogiczny
 • Szkolenie w zakresie stosowania metod przesiewowych do badania chorób przebiegających z otępieniem
Marzena Konnek

Marzena Konnek

Kwalifikacje zawodowe:
 • Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji
 • Ukończony kurs zaawansowany i kurs podstawowy terapii systemowej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS jest placówką atestowaną przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)
 • mgr psychologii
Doświadczenie zawodowe:
 • Centrum Wsparcia Psychologicznego BALANS
 • Poradnia dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
 • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Centrum Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder NZOZ
 • Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy
 • NZOZ Centrum Medycyny Specjalistycznej, Stomatologii i Rehabilitacji "IKAR" w Bydgoszczy
 • Prywatne Centrum Pracy z Rodziną w Bydgoszczy
Odbyte szkolenia:
 • Systemowy coaching dla rodziców – narzędzia w doradztwie dla rodziców
 • Systemowa teoria i terapia zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się)
 • Systemowa teoria i terapia: objawów somatycznych, uzależnienia alkoholowego, zaburzeń lękowych
 • Systemowa terapia rodzinna z pacjentami psychotycznymi, osobami doświadczającymi przemocy
 • Refleksyjna terapia par - indywidualnie i grupowo, terapia par według M.White'a
 • Dzieci i młodzież w terapii systemowej; koncepcje praktyki systemowej w psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Terapia dziecka z nieśmiałością, zaburzeniami lękowymi i mutyzmem selektywnym
 • Mutyzm wybiórczy/selektywny - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny
 • Narzędzie M-CHAT-R/F - praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • „Piotrek Wiercipięta” – terapia dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
 • Coroczne warsztaty edukacyjne - najnowsze informacje dotyczące diagnozy i terapii ADHD „Leczenie ADHD - Ile? Jak? Jak długo? Analiza przypadków Klinicznych” (organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne)
 • Terapia dziecka nadpobudliwego
 • Wczesna interwencja i wspomaganie dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej