Psychoterapia systemowa indywidualna

 

Psychoterapię indywidualną prowadzi jeden psychoterapeuta. Spotkanie trwa 50 minut. Obejmuje ona pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w podejściu systemowym (czytaj więcej) z wykorzystaniem elementów podejścia poznawczo-behawioralnego.

Skierowana jest do:

  • osób z różnorodnymi zaburzeniami funkcjonowania psychicznego – depresją, lękami, zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja), nerwicami
  • osób w życiowych kryzysach – żałoba, strata
  • osób chcących uzyskać poprawą w zakresie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego – poprawę w zakresie komunikacji, samokontroli, radzenia sobie ze stresem, poprawę własnej samooceny
  • osób chcących pracować nad rozwojem własnym

Spotkania terapeutyczne odbywają się zwykle z częstotliwością co 2-3 tygodnie bądź według indywidualnych ustaleń z klientem.