Coaching rodzicielski

 

Rodzicielstwo jest niewątpliwe życiową przygodą oraz ogromną szansą na rozwój człowieka, ale też wielkim wyzwaniem, zwłaszcza zważywszy na trudne warunki jego sprawowania w czasach, w których przyszło nam żyć. Bardzo często jako rodzice z jednej strony „przekraczamy” pokoleniowo rodzicielstwo naszych rodziców, dając dzieciom, ich potrzebom uważność, jakiej sami nie mieliśmy ze strony dorosłych jako dzieci. Z drugiej miewamy duże trudności w określeniu i egzekwowaniu granic, tak potrzebnych dziecku do poczucia stabilności i prawidłowego rozwoju. Rodzicielstwo naszych czasów przeżywa pewien kryzys – rodzicom brak ufności w swoje kompetencje, co może owocować częstszym doznawaniem poczucia bezsilności i, co najbardziej destrukcyjne, powstrzymywaniem się w permanentnej bezradności od jakichkolwiek działań w rodzicielstwie.

Coaching rodzicielski, jak każdy coaching, jest interaktywnym procesem rozwoju Klienta (w tym wypadku Rodzica), dzięki któremu Rodzic może ustalić konkretne cele w rodzicielstwie, zoptymalizować swoje działania, podejmować trafniejsze decyzje i pełniej korzystać ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jako proces ma przede wszystkim na celu wzmocnić Rodzica, a także stymulować go do samodzielnego wprowadzania zamierzonej zmiany w oparciu o własne doświadczenia, odkrycia, wnioski i zasoby.

Praca w coachingu jest zorientowana na teraźniejszość i przyszłość – wspiera Rodzica w przekraczaniu ograniczeń, wychodzeniu z rodzicielskich impasów, pomaga zadbać o właściwą strefę komfortu własnego. Inspiruje go do lepszego poznania samego siebie, rozbudowania poczucia własnej wartości i znalezienia tak niezbędnej równowagi pomiędzy pełnieniem roli Rodzica a wypełnianiem innych ważnych ról społecznych (współmałżonka/partnera, pracownika, dorosłego dziecka swoich rodziców, przyjaciela).

Spotkania w gabinecie Psychoterapii Praktycznej, prowadzone przez jednego psychoterapeutę, przeznaczone są dla obojga Rodziców, jednak mogą również realizować się z jednym z Rodziców. Trwają 60 minut i odbywają się najczęściej z częstotliwością co 2 tygodnie (chyba że indywidualne ustalenia z Klientem stanowią inaczej).

Więcej na temat samego coachingu tutaj