kontrakt w psychoterapii

Po decyzji klienta/klientów o przystąpieniu do pracy w procesie psychoterapeutycznym podpisywany jest kontrakt terapeutyczny, zawierający założone przez klienta cele pracy, szacowany przedział czasowy psychoterapii, kształt i czas jednej sesji, wysokość odpłatności za sesję, a także zasady współpracy, m.in.:

  • przestrzeganie terminów wizyt,
  • przekładanie terminu spotkania nie później niż dwa dni przed umówioną wizytą,
  • uiszczenie opłaty wg cennika spotkań, jeżeli wizyta nie zostanie odwołana w w/w czasie, a zgłaszająca osoba nie przyjdzie na umówione spotkanie lub jeżeli odwoła je tego samego dnia,
  • zobowiązanie klienta do realizacji omówionych zaleceń oraz zadań domowych.