Konsultacja psychologiczna

 

Konsultacja psychologiczna polega na wstępnym zapoznaniu się ze zgłaszaną przez klienta trudnością i psychologicznej poradzie co do możliwych sposobów rozwiązania, jednocześnie z elementami psychoedukacji (o możliwych mechanizmach psychologicznych pojawienia się trudności i ewentualnej profilaktyce w przyszłości) w problematycznym obszarze.

W ramach konsultacji przeprowadzamy diagnozę rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży, a także diagnozę osobowości i funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dorosłych. Wystawiamy odpłatnie na życzenie klienta zaświadczenie o uzyskanych wynikach bądź opinię psychologiczną na podstawie przeprowadzonych badań.