Cennik

Koszty naszych usług kształtują się następująco
spotkanie diagnostyczne 60 min (jeden psychoterapeuta) 130 PLN
sesja terapii indywidualnej 60 min (jeden psychoterapeuta) 130 PLN
sesja terapii rodzinnej 90 min (dwóch psychoterapeutów) 250 PLN
sesja terapii par 90 min (dwóch psychoterapeutów) 250 PLN
wydanie zaświadczenia/opinii 50 PLN

W szczególnych przypadkach powyższe ceny mogą ulec zmianie zgodnie z indywidualnym kontraktem zawieranym z klientem. Koszty przeprowadzenia warsztatów/szkoleń również do indywidualnego uzgodnienia z klientem.