Psychoterapia systemowa rodzin

 

Psychoterapię par prowadzimy, jako jedni z nielicznych w Bydgoszczy, w koterapii - z parą pracuje jednocześnie dwóch psychoterapeutów w podejściu systemowym (czytaj więcej) podczas sesji trwającej 90 minut.

KORZYŚCI DLA KLIENTA Z PRACY W KOTERAPII – praca dwojga psychoterapeutów:

  • daje możliwość utrzymania właściwego poziomu koncentracji na każdym z członków rodziny/każdej osobie z pary, a tym samym większego komfortu klienta (poczucia bycia uważnie wysłuchanym);
  • jest gwarantem większej neutralności psychoterapeutycznej wobec każdego z członków terapii, ich komunikatów, przekonań;
  • jest źródłem większej ilości poczynionych obserwacji i liczby wytworzonych hipotez psychoterapeutycznych dotyczących zgłaszanego problemu, co może pozytywnie stymulować efektywność procesu terapeutycznego.

Psychoterapia par jest zorientowana jest na pracę nad pogłębieniem satysfakcji obu stron z relacji, zwłaszcza w sytuacjach konfliktu czy kryzysu, towarzyszącego przechodzeniu związku w nową fazę rozwoju (jak pojawienie się dziecka czy opuszczenie przez dorastające dzieci domu rodzinnego).

Spotkania terapeutyczne odbywają się zwykle z częstotliwością co 2-3 tygodnie.